Riel, de parel van de Zesgehuchten


Home

Historie
Beschermd dorpsgezicht
Omgeving
In de media

Buurtvereniging
Nieuws

Links
Zoeken

Inrichtingsschets c.q. actieplan Riel

Doel is het ontwikkelen van een visie op Riel, het vaststellen van de daaruit vloeiende maatregelen en de benodigde financiële middelen

Inhoudsopgave

 1. Probleemstelling
 2. Voorgeschiedenis
 3. Een visie op het gehucht Riel
 4. Het samenstel van maatregelen
  Landschappelijk inrichtingsplan
 5. Financiële middelen
 6. Inspraak
 7. Voorgestelde wijzigingen
 8. Beleidsaspecten
 9. Voorstellen